Możesz wybrać dwa tematy
Najlepsze polskie piosenki
0%
0 0%
Najciekawsze książki polskich autorów
42.86%
3 gości
3 42.86%
TOP-100 polskich filmów
28.57%
EchoNet, 1 gość
2 28.57%
Twórcy literatury polskiej
14.29%
1 gość
1 14.29%
Wybitni polscy dowódcy
14.29%
1 gość
1 14.29%
Razem: 7 głosów 100%